Price Drop: Lieky (Medical)

Lieky 1.0.6

Device: iOS Universal
Category: Medical
Price: $39.99 -> Free, Version: 1.0.6 (iTunes)

Description:

Lieky – databáza registrovaných a kategorizovaných liekov v Slovenskej republike.
verzia 1.0.6, stav ok 1. 11. 2018

Počet registrovaných liekov: 49409
Počet kategorizovaných liekov: 4327

Zobrazené údaje pre daný liek:
– kód ŠÚKL
– registračné číslo
– názov lieku
– doplňujúca identifikácia lieku
– držiteľ registrácie lieku
– indikačná skupina
– ATC názov
– ATC klasifikácia
– expirácia
– výdaj lieku
– dátum registrácie
– súhrn charakteristických vlastností lieku (SPC)
– písomná informácia pre používateľa (PIL)
– úradne určená cena lieku (ak bola stanovená MZ)

U kategorizovaných liekov ďalšie informácie:
– originalita lieku
– spôsob úhrady lieku
– maximálna cena lieku
– maximálna výška úhrady zdravotnej poisťovne
– maximálna výška doplatku poistenca
– preskripčné obmedzenie
– indikačné obmedzenie

Hlavné funkcie:
– vyhľadávanie podľa názvu
– vyhľadávanie podľa účinnej látky
– zobrazenie všetkých produktov pre danú indikačnú skupinu
– zobrazenie všetkých produktov pre danú ATC skupinu
– zobrazenie všetkých produktov pre daného držiteľa registrácie
– história vyhľadávania
– záložky

Databáza vyhľadáva zo zdrojov poskytovaných organizáciami:
Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Bratislava
Ministerstvo zdravotníctva SR, Bratislava
Európska lieková agentúra (EMA), Londýn

Databáza pracuje v off-line režime, internetové pripojenie nie je potrebné. Na starších modeloch telefónov a iPadov môžu niektoré funkcie programu pracovať pomalšie.

What’s New

– aktualizácia údajov ok 1. 11. 2018
– kompatibilita s iOS 12

Lieky