Price Drop: Léky (Medical)

Léky 1.0.7

Device: iOS Universal
Category: Medical
Price: $39.99 -> Free, Version: 1.0.7 (iTunes)

Description:

Léky – databáze registrovaných léků v České republice
stav okay 1. 12. 2018

Počet registrovaných léků: 65382
Počet léků hrazených ze zdravotního pojištění: 9698

Zobrazená information professional daný lék:
– kód SÚKL
– registrační číslo
– název léku
– doplněk názvu
– držitel registrace
– indikační skupina
– ATC název
– ATC klasifikace
– expirace
– výdej
– platnost registrace
– souhrn údajů o přípravku (SPC)
– orientační prodejní cena

U přípravků hrazených ze zdravotního pojištění další informace:
– maximální úhrada ze zdravotního pojištění
– orientační doplatek
– preskripční omezení
– vykazovací restrict
– indikační omezení

Hlavní funkce:
– vyhledávání podle názvu
– vyhledávání podle účinné látky
– zobrazení všech produktů professional danou indikační skupinu
– zobrazení všech produktů professional danou ATC skupinu
– zobrazení všech produktů professional daného držitele registrace
– historie vyhledávání
– záložky

Databáze vyhledává ze zdrojů poskytovaných organizacemi:
Státní ústav professional kontrolu léčiv, Praha
Ministerstvo zdravotnictví, Praha
Evropská léková agentura (EMA), Londýn

Databáze pracuje v off-line režimu, internetové připojení není nutné. Na starších modelech telefonů a iPadů mohou některé funkce programu pracovat pomaleji.

What’s New

– aktualizace údajů okay 1. 12. 2018

Léky